MŠ U Krtečka

školní rok začíná 1.9.2020
Chcete dostávat rychlé SMS informace ? Stáhněte si aplikaci www.tady-a-ted.cz
nacházíte se: úvod > Aktuality > Aktuality - žádost o příspěvek

Žádost o příspěvek na proplacení školního stravování

Úřad Městské části Praha 5

Odbor školství

Nám. 14. října 4

150 00 Praha 5

 

 

Žádost o příspěvek na proplacení školního stravování

 

 

Žádám o příspěvek na proplacení stravování v kalendářním roce ……………………..

Nezletilý syn/nezletilá dcera navštěvuje školu/školku v Praze 5. Domácnost se nachází ve složité sociální situaci.

 

 

Nezletilé dítě, na které je žádost podávána:

Jméno a příjmení dítěte: …………………………………………………………………………………………………………………

Třída (v případě základní školy): …………………………..

Datum narození: ………………………………………………….

Adresa trvalého pobytu:.......................................................................................................................

Adresa faktického pobytu: ………………………………………………………………………………………………………………

Název, adresa a identifikační číslo školy/školky: …………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

 

Zákonní zástupci:

Jméno a příjmení: ………………………………………………….

Telefonické spojení: ……………………………………………….

Datum narození:…………………………………………………….

Místo bydliště:…………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Jméno a příjmení:…………………………………………………..

Telefonické spojení:……………………………………………….

Datum narození:…………………………………………………….

Místo bydliště:…………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

Poměry v domácnosti:

(Vypište stručně příjmy domácnosti a její sociální situaci. V případě, že jsou členové domácnosti v evidenci Úřadu práce, pobírají sociální dávky nebo podporu v nezaměstnanosti, doložte tuto informace potvrzením. Není-li žadatelem rodič dítěte, doložte rovněž potvrzení o oprávnění jednat za dítě.)

……………………………………………………………………………………………………………………………………….……………….….……………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………….………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………….………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………................................................................................................................................................................

 

 

Čestné prohlášení: prohlašuji, že veškeré údaje, které jsem uvedl(a), jsou pravdivé.

Prohlašuji, že v případě nepřítomnosti svého dítěte ve škole uhrazený oběd odhlásím.

 

Rovněž tímto jako zákonný zástupce výše uvedeného nezletilého dítěte dávám souhlas s nakládáním s poskytnutými osobními údaji pro účely projektu Obědy do škol, a to ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, a o změně některých zákonů, v platném znění.

 

 

 

 

                                                                                            

                                                                                                        Podpis zákonného zástupce

 

 

 

 

Poučení: příspěvek na školní obědy pro žadatele není nároková dávka. Záleží na posouzení ÚMČ Praha 5, zda bude žádosti vyhověno.