MŠ U Krtečka

Navštivte prosím naše nové stránky
Navštivte prosím naše nové stránky www.msukrteckapraha.cz
nacházíte se: úvod > GDPR > GDPR - oznámení o jmenování pověřence pro ochranu osobních údajů

Oznámení o jmenování pověřence pro ochranu osobních údajů

 

Mateřská škola „U Krtečka“, Praha 5 – Motol, Kudrnova 235

 (dále jen škola) jako správce osobních údajů zpracovává osobní údaje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (dále jen Nařízení), které nabylo účinnosti dne 25. května 2018.

Škola zpracovává osobní údaje výhradně v souladu s právními důvody stanovenými v článku 6 Nařízení, pouze v nezbytném rozsahu a po nezbytnou dobu. Škola je oprávněna zpracovávat osobní údaje jednak pro plnění své povinnosti stanovené právními předpisy, tak pro účely související s plněním svého úkolu ve veřejném zájmu nebo s výkonem své pravomoci jako orgánu veřejné moci. Účel zpracování osobních údajů eviduje škola pro jednotlivé agendy v záznamech o činnostech zpracování podle článku 30 Nařízení.

V relevantních případech je možné se na školu obracet za účelem uplatnění práva na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, jakož i při uplatnění práva na přenositelnost údajů a dalších práv podle Nařízení. Rovněž se mohou subjekty údajů a jejich zákonní zástupci v případě údajů zpracovávaných na základě souhlasu na školu obracet za účelem odvolání souhlasu podle článku 7 odst. 3 Nařízení. Informace o Vašich právech a problematice oblasti ochrany osobních údajů naleznete v Prohlášení – poučení o zpracovávání osobních údajů http://msukrtecka.benjamin.cz/cs/36602/gdpr/index.htm.

Za účelem splnění svých povinností škola jmenovala pověřence pro ochranu osobních údajů a v souladu s Nařízením informuje subjekty údajů o jejich právech, jejichž výkon je upraven vnitřním organizačním předpisem.

 

Identifikační údaje správce

Název: Mateřská škola „ U Krtečka“ Praha 5 – Motol, Kudrnova 325

Sídlo: Kudrnova 235,/1A, Praha 5 - Motol

Zastoupena: Mgr. Dagmar Vávrovu Čermákovou

IČO: 70107777

Tel: 257 221 565

ID datové schránky: cz8k2x4

Webové stránky: www.msukrtecka.benjamin.cz

 

 

Kontaktní údaje na pověřence pro ochranu osobních údajů:

Mgr. Lucie Kolářová

Tel.: +420 257 000 844

Email: poverenec@praha5.cz

 

Adresa pro osobní jednání:

Úřad městské části Praha 5, Štefánikova13, 15,150 22 Praha 5, kancelář č. 307,

úřední hodiny pro veřejnost: pondělí 13:00 - 16:00, středa 10:00 – 12:00 hodin