MŠ U Krtečka

školní rok začíná 1.9.2020
Chcete dostávat rychlé SMS informace ? Stáhněte si aplikaci www.tady-a-ted.cz
nacházíte se: úvod > zápis > Možnost nahlížení do spisu

Možnost vyjádřit se k podkladům správního řízení dle § 36, odst. 3 zák. 500/2004 Sb. v platném znění a možnost nahlédnout do spisu dle § 38, odst. 1), 3) a 4) zák. 500/2004 Sb. správního řádu, v platném znění je stanovena na:

středu 13.května 2020 od 8:30 – 11:00 – v ředitelně mateřské školy na základě tel. oznámení - za dodržení podmínek stanovených v Nařízení vlády č.247  z 18.3.2020 uvedených v bodu I., nebo přes https://msukrtecka.reservando.cz

 

                  Možnost převzít osobně Rozhodnutí o přijetí dítěte bude na zahajovací třídní schůzce

                                                 Termín bude zveřejněn na : www.msukrtecka.benajmin.cz

Seznam přijatých dětí k předškolnímu vzdělávání do naší MŠ bude vyvěšen v řádném termínu na webových stránkách mateřské školy a na úřední desce nejpozději do 4.června 2020.

Na seznamu budou děti uvedeny pod přidělenými registračními čísly.