MŠ U Krtečka

Navštivte prosím naše nové stránky
Navštivte prosím naše nové stránky www.msukrteckapraha.cz
nacházíte se: úvod > Organizace školy > OPVVV

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jako Řídicí orgán Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v rámci Výzvy – Výzva č. 02_18_064 pro Šablony II - VRR v prioritní ose 3 OP , v souladu s ustanovením § 14 odst. 4 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, rozhodlo o poskytnutí dotace projektu s názvem, s reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_064/0011892- Šablony II pro MŠ U Krtečka.  Ta bude čerpána na chůvu.Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí/žáků/účastníků, podpora extrakurikulárních/rozvojových aktivit, aktivity rozvíjející ICT, spolupráce s rodiči dětí/žáků/účastníků, spolupráce s veřejností.. Předpokládaná doba trvání v měsících – 24 měsíců. Tento projekt je polufinancován Evropskou unií od 1.5.2019. Projekt nevytváří jiné peněžní příjmy.