MŠ U Krtečka

Máme jedno volné místo pro dítě nar. po 31.1.2017
Chcete dostávat rychlé SMS informace ? Stáhněte si aplikaci www.tady-a-ted.cz
nacházíte se: úvod > GDPR

informace o jmenování pověřence

Mateřská škola „ U Krtečka“, Praha 5 – Motol, Kudrnova 235 (dále jen škola) jako správce osobních údajů zpracovává osobní údaje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (dále jen Nařízení), které nabylo účinnosti dne 25. května 2018.

Škola zpracovává osobní údaje výhradně v souladu s právními důvody stanovenými v článku 6 Nařízení, pouze v nezbytném rozsahu a po nezbytnou dobu. Škola je oprávněna zpracovávat osobní údaje jednak pro plnění své povinnosti stanovené právními předpisy, tak pro účely související s plněním svého úkolu ve veřejném zájmu nebo s výkonem své pravomoci jako orgánu veřejné moci. Účel zpracování osobních údajů eviduje škola pro jednotlivé agendy v záznamech o činnostech zpracování podle článku 30 Nařízení.

V relevantních případech je možné se na školu obracet za účelem uplatnění práva na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, jakož i při uplatnění práva na přenositelnost údajů a dalších práv podle Nařízení. Rovněž se mohou subjekty údajů a jejich zákonní zástupci v případě údajů zpracovávaných na základě souhlasu na školu obracet za účelem odvolání souhlasu podle článku 7 odst. 3 Nařízení.

Za účelem splnění uvedených povinností škola jmenovala pověřence pro ochranu osobních údajů a v souladu s Nařízením informuje subjekty údajů o jejich právech, jejichž výkon je upraven vnitřním organizačním předpisem.

 

Identifikační údaje správce

Název: Mateřská škola „ U Krtečka“, Praha 5 – Motol, Kudrnova 235, příspěvková organizace

Sídlo: Kudrnova 235/1a, Praha 5 - Motol

Zastoupena: Mgr. Dagmar Vávrovu Čermákovou

IČO: 70107777

DIČ: CZ 70107777

Tel: 257 221 565

ID datové schránky: cz8k2x4;

Webové stránky: www.msukrtecka.benjamin.cz

 

 

Oznámení o jmenování pověřence pro ochranu osobních údajů


 

Mateřská škola „U Krtečka“, Praha 5 – Motol, Kudrnova 235 (dále jen škola) jako správce osobních údajů zpracovává osobní údaje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (dále jen Nařízení), které nabylo účinnosti dne 25. května 2018.

Škola zpracovává osobní údaje výhradně v souladu s právními důvody stanovenými v článku 6 Nařízení, pouze v nezbytném rozsahu a po nezbytnou dobu. Škola je oprávněna zpracovávat osobní údaje jednak pro plnění své povinnosti stanovené právními předpisy, tak pro účely související s plněním svého úkolu ve veřejném zájmu nebo s výkonem své pravomoci jako orgánu veřejné moci. Účel zpracování osobních údajů eviduje škola pro jednotlivé agendy v záznamech o činnostech zpracování podle článku 30 Nařízení.

V relevantních případech je možné se na školu obracet za účelem uplatnění práva na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, jakož i při uplatnění práva na přenositelnost údajů a dalších práv podle Nařízení. Rovněž se mohou subjekty údajů a jejich zákonní zástupci v případě údajů zpracovávaných na základě souhlasu na školu obracet za účelem odvolání souhlasu podle článku 7 odst. 3 Nařízení.

Za účelem splnění uvedených povinností škola jmenovala pověřence pro ochranu osobních údajů a v souladu s Nařízením informuje subjekty údajů o jejich právech, jejichž výkon je upraven vnitřním organizačním předpisem.


 

Identifikační údaje správce

Název: Mateřská škola „U Krtečka“, Praha 5 – Motol, Kudrnova 235

Sídlo: Kudrnova 235/1a

Zastoupena: Mgr.Dagmar Vávrovou Čermákovou

IČO: 70107777

Tel: 257 221 565

ID datové schránky: cz8k2x4

Webové stránky: msukrtecka.benjamin.cz


 

Kontaktní údaje na pověřence pro ochranu osobních údajů:

Mgr. Lucie Kolářová

Tel.: +420 602 587 588

Email: poverenec@praha5.cz


 

Adresa pro osobní jednání:

Úřad městské části Praha 5, nám. 14. října 1381/4, Praha 5, kancelář č. 611,

úřední hodiny pro veřejnost: pondělí 13:30 - 16:30, středa 8:30 – 10:30 hodin